pheno_psyco_mime research -02 group exhibition ‎[ i close my eyes ]

‎[ i close my eyes ] group exhibition

 

2012.1.21(sat)~29(sun)13:00-20:00 21th・28th till 17:00
Gallery Chihuriguri http://web.me.com/yoshigindagashiya/chifuriguri/chifuriguri.html
postcode 983-0842

sendaishi, miyaginoku, gorin 1-11-12

tel 022-290-6302

chifuriguri@me.comflyer_A